Oficiální web florbalového klubu Chomutov
CE LIGA JUNIORŮ - 24. KOLO | FB Hurrican Karlovy Vary vs. Florbal Chomutov | 5:6 p. | ONLINE

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov

www.esoz.cz

Florbal Chomutov - partner studijní oboru Sportovní management

Obchodní akademie Chomutov

Obchodní akademie nabízí čtyřleté střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou v denní i dálkové formě studia. Škola nabízí v rámci Školního vzdělávacího programu vedle hlavního oboru Obchodní akademie nově i obor Sportovní management, který je primárně nabízen žákům, kteří se věnují sportu a kteří chtějí v tomto oboru hledat i zaměstnání jako např. manažer klubu, ekonom klubu, vedoucí sportovních oddílů, pracovník v oblasti volnočasových aktivit atd.

Studijní obor Sportovní management

Délka studia a doklad o jeho ukončení:
-4 roky, maturitní zkouška

Profesní uplatnění:
- uplatnění v ekonomické sféře se specializací na oblast sportovních a sportovně rekreačních služeb
- realizace managementu a marketingu sportovních organizací, klubů a tělovýchovných jednot
- vedoucí sportovních středisek, družstev i jednotlivců
- manažer pro řízení sportovních akcí
- pracovník reklamních a marketingových agentur pro tělesnou výchovu a sport
- možnost samostatně podnikat na živnostenský list
- snazší uplatnění v oblasti sportu a tělovýchovy

Získané dovednosti:
- management a marketing ve sportu
- vedení sportovních organizací i jednotlivců
- vedení daňové evidence a základy podvojného účetnictví
- teoretické znalosti v oblasti sportu a tělovýchovy
- možnost navazujícího bakalářského i magisterského studia

Bonusy:
- finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti
- služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s VPU (dysgrafie, dyslexie,…)
- vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi,…)
- vykonávání praxe v provozu spolupracujících firem

Více informací najdete na webových stránkách školy.

Významní partneři

Generální partner mužů

Hlavní partneři