Oficiální web florbalového klubu Chomutov
1. LIGA ŽEN - 3. KOLO | Florbal Chomutov vs. FBC Česká Lípa | SO 16:00 | ONLINE
10.06.2021 | Tisková zpráva

Valná hromada prodloužila mandát předsedy klubu

Valná hromada prodloužila mandát předsedy klubu
C H O M U T O V - V úterý 8. června proběhla v chomutovském kině Svět valná hromada Florbalu Chomutov, kde byl prodloužen mandát současnému předsedovi klubu a zároveň byla zvolena kontrolní komise.

Jelikož se valná hromada v minulém roce nemohla sejít z důvodů restrikcí týkajících se aktuální situace kolem COVID-19, byla svolána v nejbližší možný okamžik. V souladu s platnými právními předpisy, které hovoří o tom, že všechny nedostatky způsobené nouzovým stavem musí být napraveny do tří měsíců po jeho skončení.
Valná hromada vzala na vědomí zprávu o hospodaření a činnosti spolku v letech 2019 a 2020. V tomto období se klubu podařilo stabilizovat hospodaření a navzdory složité koronavirové situaci realizovat celou řadu projektů. Například v republice pilotní projekt venkovní arény, ve kterém náš klub následovaly i další kluby po celé republice. Dále valná hromada projednala a schválila změnu stanov. Protože všem orgánům spolku vypršel mandát v červnu loňského roku, byl hlavním bodem programu proces volby vedení klubu a kontrolní komise.

Jediným kandidátem na předsedu spolku pro následující dvouleté období byl stávající předseda Martin Bocian, jehož valná hromada jednomyslně schválila. Kontrolní komise spolku bude v letech 2021 až 2023 pracovat ve složení - Ing. Jiří Giptner, Martina Štěpánková a Martin Hýsek. Dosavadnímu předsedovi kontrolní komise Mgr. Milanu Märcovi již pracovní vytížení nedovolilo dále ve funkci pokračovat.

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři